Slipowanie i zimowanie łodzi w porcie Żerań

Oferujemy możliwość slipowania i zimowania łodzi na nabrzeżu w porcie „ŻERAŃ”
Dysponujemy betonowym slipem z nabrzeżem i wciągarkami elektrycznymi do 120t.
Slipowanie również bezpośrednio z przyczepy.
Nabrzeże jest monitorowane i dozorowane całodobowo.
Wykonujemy również remonty i konserwacje jednostek pływających.

Zapraszamy do kontaktu

OGŁOSZENIE - SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH

OGŁOSZENIE – ZAKUP ŚRODKA TRWAŁEGO

Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie Spółka Akcyjna. z siedzibą w Warszawie (03-199) przy ulicy Modlińskiej 17 (NIP 525-000-25-86) informuje, że jest zainteresowane zakupem używanego (posiadającego aktualne, eksploatacyjne wykorzystania urządzenia technicznego w odniesieniu do założeń projektowych – resurs) żurawia samojezdnego (dźwigu) o udźwigu 20 ton.

Ofertę cenową, zawierającą szczegółowe dane techniczne sprzętu, należy złożyć w siedzibie Spółki : Warszawa ul. Modlińska 17 – sekretariat I piętro, w zamkniętej kopercie, z adnotacją ,, Oferta na sprzedaż środka trwałego” w terminie do dnia 19 lipca 2021 roku . do godz. 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 lipca 2021 roku o godzinie 10:00 .

do góry