Warszawa, 15.12.2023

 

Zapytanie ofertowe

 

Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A.

u. Modlińska 17

03-199 Warszawa

 

Miejsce wykonania prac:

Ul. Portowa 10

09-401 Płock

 

Opis przedmiotu zapytania:

Przedmiotem zapytania jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej przyłącza instalacji gazowej do ulicznej sieci gazowej budynku należącego do Zamawiającego w siedzibie w Płocku.

Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę ofertową obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

W celu zapoznania się ze stanem faktycznym możliwe jest dokonanie wizji lokalnej w miejscu wykonania prac w Płocku przy ul. Portowej 10.

 

Termin składania ofert:  22.12.2023

Oferty oraz zapytania dotyczące uzgodnienia wizji lokalnej prosimy przesyłać na adres email:

tmordka@pbw.com.pl

tel. 506 143 573

Informacje dodatkowe:

Niniejsze zapytanie nie obliguje Zamawiającego do zawarcia umowy.

do góry