Warszawa, 15.12.2023

 

Zapytanie ofertowe

 

Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A.

u. Modlińska 17

03-199 Warszawa

 

Opis przedmiotu zapytania:

Przedmiotem zapytania jest wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego, projektów technicznych, wizualizacji dotyczących budynków znajdujących się w siedzibie Zamawiającego:

– termomodernizacji budynku Warsztatu oraz remontu pomieszczeń biurowych mieszczących się w tym budynku,

– rozbiórki budynku lub przebudowy budynku dawnej Stolarni i budowy w jego miejscu budynku biurowego o pow. około 300 m2,

– rozbiórki budynków Hali napraw sprzętu ciężkiego oraz Magazynu wyrobów gotowych i budowy w ich miejscu Hali napraw,

– zagospodarowania terenu wokół budynków – m.in. dojazdy, parkingi.  

Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę ofertową obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

W celu zapoznania się z obecnym stanem budynków możliwe jest dokonanie wizji lokalnej w siedzibie Zamawiającego.

 

Termin składania ofert:  22.12.2023

Oferty oraz zapytania dotyczące uzgodnienia wizji lokalnej prosimy przesyłać na adres email:

tmordka@pbw.com.pl

tel. 506 143 573

Informacje dodatkowe:

Niniejsze zapytanie nie obliguje Zamawiającego do zawarcia umowy.

do góry