Oferta

Zapoznaj się z naszą aktualną ofertą

Budownictwo wodno – inżynieryjne

Jesteśmy Generalnym Wykonawcą robót wodno-inżynieryjnych z zakresu:

 

– regulacji rzek,

– obiektów inżynierii rzecznej (zapór, jazów, kanałów, śluz, akweduktów, nabrzeży, portów),

– wielofunkcyjnych zbiorników wodnych,

– robót ziemnych (wykopy, nasypy, makroniwelacje),

– wałów przeciwpowodziowych, murów oporowych,

– ujęć wody i pompowni,

– tymczasowych przepraw drogowo-mostowych, 

– układania kabli, rurociągów i innych urządzeń na dnie akwenów.

 

Roboty wykonujemy kompleksowo w systemie pod klucz. W ramach wykonywanych robót stosujemy najnowocześniejsze technologie wykonawcze m.in. pogrążanie stalowych ścianek szczelnych, masowe nasypy ziemne z zastosowaniem odpadów pogórniczych, zalądowienia i stabilizacje terenów o skomplikowanych warunkach gruntowo-wodnych, wytwarzanie materacy faszynowo-kamiennych na warsztatach pływających, przesłony przeciwfiltracyjne wykonywane z użyciem technologii wgłębnego mieszania gruntów.

Regulacja rzek

Regulacja rzek to jedna z najstarszych dziedzin w których specjalizuje się nasza firma. Wieloletnie doświadczenie i tradycja owocuje dziś bardzo dobrym przygotowaniem naszej kadry inżynieryjnej i pracowniczej. Realizacja takich przedsięwzięć należy do standardów wykonawstwa PBW, charakteryzujących się w szczególności dbałością o ochronę środowiska naturalnego, trwałością i solidnością.

W zakresie działań standardowych nasza firma podejmując się regulacji rzek mających na celu ograniczenie terenów zalewowych poprzez tworzenie wałów przeciwpowodziowych, budując wzdłuż koryta rzeki długie umocnienia, okładziny z faszyny, betonowe lub kamienne opaski i brzegosłony, a także ostrogi – wychodzące w poprzek nurtu rzeki wąskie kamienne wały umocnione wbitymi w dno palami. Ostroga przesuwa nurt rzeki ku jej środkowi i nie pozwala na podmycie brzegu w zakolu. Z czasem przestrzeń między ostrogami wypełnia się materiałem niesionym przez rzekę i zamula się. Działanie ostróg możemy wzmocnić budując tamy równoległe łączące krańce dwóch ostróg. W poprzek rzeki budujemy wówczas jazy i progi, które spiętrzają wodę powyżej nich.

Zobacz realizację

Obiekty inżynierii rzecznej (zapory, jazy, śluzy, akwedukty, nabrzeża, porty)

Oprócz regulacji rzek, która jest niezbędna między innymi do prowadzenia bezpiecznej żeglugi niezbędne są również budowle przeznaczone do piętrzenia (jazy, zapory), przeładunków (nabrzeża, porty) czy też budowle umożliwiające żeglugę pomimo występowania dużych różnic wysokości (śluzy). PBW posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji tego typu obiektów. Dysponujemy doświadczoną kadrą inżynieryjną, posiadającą niezbędne kwalifikacje do realizacji złożonych projektów.  Posiadamy własny  specjalistycznym sprzęt wodny i lądowy wraz z wykwalifikowaną obsługa.

Zobacz realizację

Wały przeciwpowodziowe

Budowa wałów przeciwpowodziowy to zadanie w którym nasza firma specjalizuje się od początku swego istnienia. Dziesiątki lat doświadczeń gwarantują solidność i trwałość wykonania przy jednoczesnej optymalizacji kosztów i zachowani maksimum ostrożności w obszarze ochrony środowiska naturalnego.

Wypracowane przez PBW standardy umożliwiają nam najbardziej efektywne podjęcie się tego zadania na rynku krajowym i zagranicznym. Wznosimy wały ziemne z nieprzepuszczalnym rdzeniem gliniastym, a odpowiednia szerokość oraz właściwe zagęszczenie materiału stanowiącego pryzmę wokół rdzenia pozwalają mieć pewność, że wały jakie wznosimy wytrzymajł napór wody w czasie wylewów i spiętrzenia rzek. Dodatkowo wały obkładamy darnią, która ma zapobiegać szybkiemu wymywaniu wału przez wodę.

Zobacz realizację

Ujęcia wody i pompownie

Świadczymy usługi związane z utrzymaniem właściwego funkcjonowania ujęć wody na głównych rzekach. Wykonujemy roboty remontowe ujęć wody oraz

Zobacz realizację

Tymczasowe przeprawy i obsługa budowy mostów

Wykonujemy przeprawy z promów W2, BP150, PP64. Podejmujemy się kompleksowej obsługi budowy mostów na dużych rzekach. Braliśmy udział w  realizacji  niżej wymienionych inwestycji:

  • Remont mostu Łazienkowskiego w Warszawie – kompleksowa obsługa budowy
  • Budowa mostu Marii Skłodowskiej-Curie – wynajem promów W2 oraz budowa opaski brzegowej
  • Budowa mostu Siekierkowskiego w Warszawie –  platformy robocze do wykonania podpór tymczasowych
  • Budowa mostu na rzece Wiśle w Wyszogrodzie – kompleksowa obsługa budowy. Regulacja rzeki
Zobacz realizację

Zbiorniki rekreacyjne, przeciwpożarowe, retencyjne

Tworzymy zbiorniki, które mogą pełnić wiele funkcji, również nie wykluczających się, takich jak np. funkcja energetyczna i przeciwpowodziowa, funkcja zaopatrzenia w wodę i rekreacyjna. Utworzenie sztucznego zbiornika wodnego powoduje znaczące zmiany lokalnego środowiska naturalnego, dlatego też podchodzimy do ich projektowania i wykonywania ze szczególna dbałością o ich proekologiczny charakter.

Zobacz realizację
do góry